fotorechten

27 april 2022

Auteursrecht

Het auteursrecht beschermt de maker van kunst, entertainment en informatie als eigenaar van zijn of haar product.
Auteursrecht rust ook op een foto. Dat wil zeggen dat geen enkele foto zonder toestemming van de fotograaf mag worden gebruikt. Alleen de maker van een product, bij een foto dus de fotograaf, kan beslissen of het product openbaar wordt gemaakt, wordt verveelvoudigd of dat er iets anders mee gedaan wordt. Het auteursrecht is een exclusief recht.

Het auteursrecht verleent je als fotograaf de mogelijkheid om aan het gebruik van een foto (financiële) voorwaarden te verbinden. Dit met duidelijke afspraken over het medium waarin, de tijdsduur en de plaats waar de foto mag worden gebruikt.
Ongeacht welke afspraken je maakt, behoud je als fotograaf ten allen tijde het persoonlijkheidsrecht op je werk. Zo kan je bezwaar kunt maken als je meent dat jouw werk bijvoorbeeld wordt aangetast, als men het een andere naam toekent of als het aan iemand anders wordt toegeschreven.

Auteursrecht op de fotografieblog van Didier de Borle, beeldmaker

Wil je een foto gebruiken waarvan je niet weet wie de maker is, dan kun je een vrijwaringscontract aanvragen bij de Stichting FotoAnoniem. Met een vrijwaringscontract ben je gevrijwaard van mogelijke toekomstige stappen die tegen je zouden worden genomen.

Portretrecht

Het portretrecht kan een beperking zijn op het auteursrecht. Een geportretteerde persoon kan zich te verzetten tegen het feit dat zij herkenbaar in beeld is gebracht. Het portretrecht is echter niet exclusief en er zijn heel veel mitsen en maren aan verbonden. Denk daarbij onder meer aan het portretteren van publieke personen en het algemene recht op informatie.
Zorg daarom als fotograaf altijd voor een model release. Zo geeft de geportretteerde jou als fotograaf officieel de toestemming het portret voor publicatie te gebruiken. Zo speel je op zeker en voorkom je problemen nadien.

Portretrecht op de fotografieblog van Didier de Borle, beeldmaker

Conclusie

Wees je als fotograaf / beeldmaker bewust van je rechten, maar ook van je plichten.
Voorkomen is beter dan genezen.


Vind je dit artikel waardevol of heb je vragen of andere ervaringen?  Je kan het mij laten weten door een reactie te plaatsen. Je email-adres is verplicht, maar het wordt niet getoond op de website.

plaats een reactie

Nog een tip !

Persoonlijk heb ik veel gehad aan een lidmaatschap van de Photofacts Academy.  Wellicht ook iets voor jou?

Je kan een lidmaatschap 14 dagen GRATIS uitproberen. Meer info HIER

Terug naar het artikelen-overzicht