avg en fotografie

27 juli 2023

Als fotograaf

, en in bijzonder als portret- of straatfotograaf, krijg je te maken met privacy en portretrecht. Daarnaast is er ook nog AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) welke verantwoordelijkheid neerlegt bij personen en organisaties welke persoonsgegevens verwerken.
Met de komst van de AVG ontstond er heel wat verwarring in de media over wat je, als fotograaf, wel of niet mag fotograferen. Voor alle duidelijkheid: fotograferen op openbare plekken is geen probleem, ook niet wanneer er mensen geportretteerd worden. Wel kunnen mensen een reden hebben waarom ze niet of onherkenbaar op de foto willen.
Hierbij speelt AVG niet, echter wel bij het beheren (publiceren) van de beelden.

De zes beginselen van de AVG

Aan deze zes beginselen moet elke organisatie zich houden en dit kunnen aantonen.

1. Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
Een verwerking die niet aan de AVG voldoet, is onrechtmatig.
Voor betrokkenen moeten de identiteit van de organisatie die hun persoonsgegevens verwerkt kennen. Ook het doel om deze gegevens te verwerken moet duidelijk zijn.
2. Doelbinding
De organisaties moet een gerechtvaardigd doel hebben ompersoongegevens te verzamelen en te verwerken. Dat doel moet vooraf uitdrukkelijk zijn.
3. Dataminimalisatie
Organisaties moeten uitgaan van het principe ‘zo min mogelijk’. Dus niet meer gegevens mag verwerken dan noodzakelijk voor het vooraf gestelde doel.
4. Juistheid
De gegevens moeten juist zijn en, als nodig, geactualiseerd worden.
5. Opslagbeperking
Op het moment dat gegevens niet langer nodig zijn voor het doel dienen ze verwijderd te worden.
6. Vertrouwelijkheid en integriteit
De verzamelde gegevens moeten op een passende manier worden beveiligd.

Gevolgen voor de fotograaf

Houd er rekening mee dat platformen niet altijd voldoen aan de Europese privacyregels als je publiceert op social media. Draag er zorg over dat je eigen website wel voldoet aan de wettelijke regels.

Conclusie

Foto's maken op openbare plaatsen is geen probleem, met uitzondering van gebieden waar een verbod geldt zoals op sommige bedrijven en bedrijfslocaties en op stations. Pas op wanneer je beelden wilt publiceren, dan zijn er bepaalde regels van toepassing. Al met al zijn de regels in Europa vrij helder. Zorg dus dat je de regels kent.


Vind je dit artikel waardevol of heb je vragen of andere ervaringen?  Je kan het mij laten weten door een reactie te plaatsen. Je email-adres is verplicht, maar het wordt niet getoond op de website.

plaats een reactie

Nog een tip !

Persoonlijk heb ik veel gehad aan een lidmaatschap van de Photofacts Academy.  Wellicht ook iets voor jou?

Je kan een lidmaatschap 14 dagen GRATIS uitproberen. Meer info HIER

Terug naar het artikelen-overzicht