fotowedstrijd "belgische kust - zomer 2023"

Dit is de eerste fotowedstrijd die ik georganiseerd heb.  Deze loopt van 1 juni tot 31 augustus 2023.  Hier de uitslag van en een aantal weetjes over deze fotowedstrijd.

EERST de top 5

 

De foto van Marije Dallas krijgt 12,97 % van de stemmen

De foto van Anne-Caroline Van Wouwe krijgt 11,22 % van de stemmen 

De foto van Kathleen Dinneweth krijgt 9,19 % van de stemmen

De foto van Ghislain Lambrechts krijgt 7,93% van de stemmen

de foto van Marie-Anne Ver Eecke krijgt 6,28% van de stemmen

ook nog enkele weetjes

 • 28 deelnemers hebben samen 52 foto's ingestuurd.
 • Alle deelnemers zijn lid van de facebookgroep "Fotografie aan de Belgische kust", dat was immers één van de voorwaarden om deel te nemen.
 • Bij de eerste deelstemming hebben 135 personen gestemd waarvan 33 ongeldig.
 • Bij de tweede deelstemming hebben 109 personen gestemd waarvan 13 ongeldig.
 • Bij de derde deelstemming hebben 99 personen gestemd waarvan 17 ongeldig.
 • Bij de eindstemming 373 personen gestemd waarvan 52 ongeldig.
 • Van alle uitgebrachte stemmen is dus 16,06 % ongeldig.
 • In totaal hebben 515 personen hun stem uitgebracht waarvan 248 enkel hebben deelgenomen aan de eindstemming en dus niet aan een van de deelstemmingen.
 • Van de 515 personen die gestemd hebben zijn er slechts 35 lid van van de facebookgroep. Dus als ik ervan uitga dat alle deelnemers ook gestemd hebben, hebben slechts 7 leden van de facebookgroep, welke niet hebben deelgenomen, gestemd.

waar ik rekening mee zal houden bij de VOLGENDE FOTOWEDSTRIJD

 • Er zijn teveel ongeldige stemmen uitgebracht. (16,06 %)
 • Deelnemers zijn lid van de facebookgroep, omdat dat nu eenmaal een voorwaarde tot deelname is.  Bij het sluiten van de fotowedstrijd nemen er slechts 6,28  % van de leden deel aan de fotowedstrijd. (28 van de 447 leden per 30 augustus 2023)
 • De deelnemers buiten beschouwing latend zijn er slechts 7 leden van de facebookgroep die deelnemen aan de stemming.
 • Er is dus duidelijk meer belangstelling voor de fotowedstrijd buiten de facebookgroep dan er is binnen de groep.